گری تاگو

گری تاگو

مدیر اجرایی

دارای مهارت های رهبری تیم و رسیدن به موفقیت می باشد. در بخش طراحی مشغول به فعالیت می باشد. و دارای دانش هایی در سطح جهانی است.

دریافت مشاوره (کلیک کنید)