دانیال شیری

به علت زلزله های پی در پی تعدادی از سنگ نمای ساختمان ما ریخته و سقوط کرده بود و من تیم طاهری را برای نصب انها انتخاب کردم که واقعا در کارشان حرفه ای و تک هستند

دریافت مشاوره (کلیک کنید)